De sectie strafrecht behandelt het volledige scala aan strafbare gedragingen. Een ervaren team van strafrechtadvocaten adviseert en begeleidt cliënten van Bressers Law, veelal buitenlanders, die met het Spaanse strafrechtelijke systeem in aanraking komen.

Spanje is berucht om zijn zware straffen en zijn rigide strafrechtsysteem. Wie in aanraking komt met het strafrecht doet er goed aan zich te laten bijstaan door een specialist. En wel van aanvang af, want fouten in de verdediging laten zich niet of nauwelijks herstellen. Wie erop vertrouwt dat het wel los zal lopen met de aanklacht of dat het in hoger beroep nog kan worden rechtgezet, kan bedrogen uitkomen. Extra oplettendheid is geboden bij aangiften op het gebied van huiselijk geweld, waarvoor in Spanje in 2004 speciale rechtbanken in het leven zijn geroepen en waar, zeker naar West-Europese maatstaven, zwaar wordt gestraft en waar op basis van minimaal bewijs veroordelingen kunnen worden uitgesproken.

WERKGEBIEDEN

  • Advies op het gebied van Spaans strafrecht
  • Strafzaken, inclusief vervolging wegens overtredingen
  • Delicten in ondernemingsrechtelijk verband
  • Geweldsmisdrijven
  • Vermogensdelicten
  • Strafzaken behorend tot de rechtbanken voor huiselijk geweld
  • Overtredingen en misdrijven tegen de Staat en het openbaar bestuur
  • Overtredingen en misdrijven op het gebied van de Arbowetgeving
  • Milieudelicten
  • Smaad en laster