Het internationaal privaatrecht is alom aanwezig in de praktijk van Bressers Law. Aan veel adviezen, ongeacht het rechtsgebied of soort zaak, ligt een advies op het gebied van internationaal privaatrecht ten grondslag. Het "IPR" behelst een aantal juridische kernvragen (bevoegde rechtbank, toepasselijk recht) die richtinggevend zijn voor het verdere advies en de behandeling van de zaak. Deugdelijk onderzoek op IPR-gebied is daarmee cruciaal voor iedere cliënt en een onmisbaar onderdeel in een internationale civiele praktijk. Wie bij het IPR de mist in gaat kan jarenlang verzeild raken in zinloze procedures omdat de zaak bij een onbevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

De toenemende globalisering onderschreept nog eens het grote belang van de know how op IPR-gebied waarover het kantoor beschikt. Martijn Bressers is gezien zijn jarenlange ervaring op dit rechtsgebied als geen ander in staat de cliënt te adviseren over deze materie en daarin de juiste keuze te maken. Het feit dat hij zowel in Nederland als in Spanje bevoegd is om te procederen, maakt hem bovendien volledig onafhankelijk in zijn advisering. Het is maatwerk in optima forma, waarbij het belang en de specifieke persoonlijke omstandigheden van de cliënt bepalend zijn.

WERKGEBIEDEN

  • Advies inzake erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke en arbitrale uitspraken
  • Internationale beslagleggingen
  • Advies inzake de verschillende EUverordeningen op IPRgebied, waaronder de insolventie en erfrechtverordeningen.
  • Advies inzake IPRaspecten in arbeidskwesties
  • Arbeidsverhoudingen tussen expats en hun werkgevers / opdrachtgevers