Bressers Law is een internationaal georiënteerd advocatenkantoor waarin advocaten uit diverse landen van de Europese Unie zijn verenigd. Zij behartigen de belangen van hun cliënten in juridische kwesties die zich afspelen in SpanjeNederlandFrankrijkItalië en Bulgarije.

De unieke positie van het kantoor houdt nauw verband met de complexiteit van de zaken die het behartigt, waarvoor kennis van meerdere rechtssystemen en van de verschillende talen en culteren binnen de Europese Unie onontbeerlijk zijn. Het kantoor stelt zich ten doel om ook buiten Nederland het hoge serviceniveau van een degelijk Nederland advocatenkantoor te bieden, gekenmerkt door bereikbaarheid en efficiency. Met het huidige niveau van economische globalisering is het belangrijk dat EU-burgers ook buiten hun landsgrenzen kunnen rekenen op een juridische dienstverlening van hoge kwaliteit.