De sectie bestuursrecht van Bressers Law staat onze cliënten bij in geschillen met de Spaanse overheid. Of het nu gaat om een belastingsaanslag, een bouwvergunning of de inbeslagname van contant geld, Bressers Law adviseert u over uw rechtspositie en staat aan uw zijde bij de soms gecompliceerde en langdurige rechtszaken tegen het Spaanse openbaar bestuur.

“Eenieder wordt geacht de wet te kennen”. Het bestuursrecht is bij uitstek een rechtsgebied waar dat agadium niet opgaat. Slechts weinig mensen weten wanneer het risico bestaat op een naheffing van de Spaanse fiscus, welke verplichtingen een bouwvergunning met zich meebrengt of met hoeveel contant geld men de landsgrens mag passeren. Het is vaak de nietsvermoedende burger die in Spanje tegen zijn zin verzeild raakt in langdurige en technisch-juridische bestuursrechtsprocedures, waarmee vaak grote geldelijke belangen zijn gemoeid. Overbodig te vermelden dat juridisch advies van een goed ingevoerde Spaanse advocaat dan onontbeerlijk is.

WERKGEBIEDEN

  • Bezwaar en beroepsprocedures inzake verkeersboetes (internationaal goederenvervoer)
  • Bestemmingsplannen
  • Onteigeningsprocedures
  • Procedures inzake aansprakelijkeid van de overheid
  • Advies en begeleiding inzake vergunningsaanvragen
  • Beroepsprocedures na de administratieve fase
  • Bezwaar en beroepsprocedures in verband met boetes wegens vervoer contant geld
  • Procedures tegen de Spaanse fiscus inzake belastingaanslagen (overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, BTW, aangiften buitenlandse bezittingen).