Spanje en Frankrijk zijn nauw met elkaar verbonden. Dat komt niet alleen door de culture verwantschap en doordat het buurlanden zijn, maar ook doordat Frankrijk sinds jaar en dag de belangrijkste handelspartner is van haar zuidenbuur. Uit cijfers van de Frans-Spaanse kamer van koophandel blijkt dat Frankrijk de grootste afnemer is van Spaanse produkten (15,7% van de export) en de op één na grootste leverancier voor de Spanjaarden is (11%). Het totale import- en exportvolume tussen de buurlanden bedroeg in 2015 maar liefst 66 miljard euro.

Met haar in 2007 in het leven geroepen French Desk beantwoordt Bressers Law aan de vraag naar juridische bijstand die voortkomt uit de nauwe banden tussen Spanje en Frankrijk. De French Desk bedient Spaanse cliënten met belangen in Frankrijk en vice versa.

Toegevoegde waarde

De French Desk staat onder leiding van Anne-Laure Chamouleau. Anne is zowel Frans als Spaans advocate, is volledig tweetalig en heeft ruime ervaring met beide rechtssystemen. De cliëntèle van Anne bestaat hoofdzakelijk uit Franstalige klanten, met een speciale focus op vastgoed, erfrecht, ondernemingsrecht en vraagstukken op het gebied van internationaal privaatrecht. Anne bedient zowel particulieren als ondernemingen.

Cliënten van de French Desk van Bressers Law profiteren niet alleen van de ervaring en know how van de medewerkers op de sectie maar ook van de praktische voordelen van het thuis zijn in twee culturen en het bekend zijn met de typische eigenschappen en gewoonten van de beide volken.

De medewerkers van de French Desk spreken Frans, Spaans en Engels.