Transacties op het gebied van het ondernemingsrecht vormen het zwaartepunt van de internationale praktijk van Bressers Law. Gezien het doorgaans grote financiële belang zijn het de transacties waar bij uitstek juridisch advies onmisbaar is.

Vanuit Brussel wordt in toenemende mate getracht eenheid te brengen in het vennootschapsrecht van de verschillende lidstaten. Desondanks zijn de verschillen in wetgeving anno 2017 nog aanzienlijk. Dat geldt in nog grotere mate voor de praktijk, die in Spanje sterk afwijkt van bijvoorbeeld de Nederlandse praktijk en waarin men nog altijd niet met Engels uit de voeten kan. Ook het formalistische karakter van de Spaanse praktijk is voor buitenlanders een obstakel om probleemloos zaken te doen in Spanje. Het stuit vaak -terecht- op onbegrip: Spanje maakt immers deel uit van de Europese Unie?

Dit alles maakt dat de buitenlandse ondernemer die zich op Spaans grondgebied begeeft, dat niet zonder juridisch advies zou moeten doen.

WERKGEBIEDEN

 • Oprichting Spaanse vennootschappen en andere rechtspersonen.
 • Oprichting en inschrijving Spaanse filialen van buitenlandse rechtspersonen
 • Overnames ondernemingen en activa en passiva transacties
 • Advies en begeleiding inzake vennootschapsbesluiten en aandeelhoudersvergaderingen
 • Aandelenoverdrachten
 • Advies inzake kapitaalsuitbreidingen en verminderingen
 • Ontslag bestuurders
 • Fusies
 • Aandeelhoudersovereenkomsten en overeenkomsten inzake anders samenwerkingsvormen (joint ventures, vennootschappen onder firma, vermogenvennootschappen)
 • Ontbinding en vereffening vennootschappen
 • Faillissementsaanvragen
 • Advies inzake bestuurdersaansprakelijkheid
 • Advies inzake aanvechten AVAbesluiten
 • Vertegenwoordiging bij aandeelhoudersvergaderingen
 • Advies inzake Agentuur, distributie en franchiseovereenkomsten
 • Internationale koopovereenkomsten
 • Advies op het gebied van bankgaranties en Spaanse waardepapieren
 • Overeenkomsten van geldlening en concernfinanciering
 • Advies inzake Spaanse boekhoudregels en verzorgen boekhouding voor Spaanse ondernemingen
 • Advies inzake inschrijvingsperikelen bij het Spaanse handelsregister