De Dutch Desk is het vlaggeschip van Bressers Law. De afdeling bedient Nederlandstaligen in Spanje maar ook Spanjaarden met belangen of problemen in Nederland. De sectie staat onder leiding van de Nederlandse oprichter van het kantoor, Martijn Bressers, en stond in 2007 centraal bij de oprichting van Bressers Law.

Bressers Law is ontstaan uit de door Martijn geconstateerde behoefte aan rechtsbijstand onder Nederlanders en Vlamingen in Spanje. Daarnaast vroeg de handelsrelatie tussen Spanje enerzijds en Nederland en België anderzijds om adequate rechtsbijstand aan internationaal opererende partijen. De Dutch Desk van Bressers Law geeft al meer dan tien jaar invulling aan die vraag. Het zijn dan ook met name de prestaties van de Dutch Desk waaraan Bressers Law haar uitzonderlijke reputatie in de markt te danken heeft.

Nederland is van oudsher een van de belangrijkste investeerders in Spanje. Daarnaast is Nederland een belangrijke handelspartner voor Spanje. Afgaande op de huidige import- en exportcijfers tussen Nederland en Spanje lijkt het erop dat beiden landen de economische crisis, die aanving in 2008 en vooral Spanje zwaar trof, achter zich hebben gelaten.

Dat Nederland en Spanje nauwe banden hebben blijkt ook wel uit de grote aantallen Nederlanders die jaarlijkse in Spanje een tweede huis kopen of naar Spanje emigreren. Daarnaast, en dat is minder bekend, zijn er veel Spanjaarden die wonen en werken in Nederland. Ook zij doen regelmatig een beroep op Bressers Law.

Toegevoegde waarde

De Dutch Desk staat onder leiding van de oprichter en eigenaar van het kantoor, Martijn Bressers. Hij is zowel in Spanje (Barcelona) als in Nederland (Den Haag) advocaat. Martijn kan bogen op een ruime ervaring op het gebied van internationale juridische geschillen. Het is die jarenlange ervaring en het thuis zijn in zowel de Spaanse als de Nederlandse cultuur, die aan de cliënten van de Dutch Desk de garantie geven van een bruikbaar advies en een efficiënte begeleiding.

Martijn is persoonlijk en actief betrokken bij alle zaken die op de Dutch Desk in behandeling zijn.