Aan- en verkopen van onroerend goed hebben verstrekkende financiële gevolgen voor partijen. Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt dat onroerend-goedtransacties aanzienlijke vermogensverschuivingen teweegbrengen en daarmee grote risico´s met zich meebrengen. Juridisch advies is daarom onontbeerlijk. Dat geldt temeer bij internationale onroerend-goedtransacties waarbij de koper zich op onbekend terrein begeeft. Hij is onbekend met de wetten en gebruiken van het land in kwestie en ontkomt er niet aan zich door een lokale deskundige te laten adviseren en begeleiden.

Het begeleiden en adviseren bij aan- en verkoop van onroerend goed in Spanje behoort tot de core-business van Bressers Law. Het kantoor kent een lange traditie op dit gebied en beschikt over een enorme know-how. De cliënten van het kantoor trekken daar profijt van, temeer omdat de service te allen tijde wordt aangeboden in de eigen taal van de cliënt. Deze kan er ook vanuit gaan dat Bressers Law bekend is met zijn land en cultuur. Dit draagt bij aan een beter begrip van de verschillen met de Spaanse wetten en gewoonten en leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening en een klant die, hoewel soms ver van huis, zich thuis voelt bij het kantoor.

WERKGEBIEDEN

 • Advies en begeleiding bij de aan en verkoop van onroerende zaken, waaronder bestaande bouw, nieuwbouwprojecten, bouwgrond en nietstedelijke grond.
 • Het opstellen van koop, huur, koopoptie en alle andere contracten op het gebied van onroerend goed
 • Fiscale afwikkeling en kadastrale registratie
 • Controle van transport en hypotheekakten
 • Ontbinding van koopcontracten
 • Kadastrale issues:
  • Beslagen en andere kadastrale aantekeningen
  • Inschrijving beperkte rechten
  • Eigendomsregister
 • Horizontale Eigendom: oprichting van en advies omtrent Verenigingen van Eigenaren
 • Splitsing van bouwgrond en andere percelen.
 • Advies op het gebied van lokale bestemmingsplannen.
 • Bouwrechtkwesties, waaronder aansprakelijkheden van partijen in de bouw (projectontwikkelaar, aannemer, architect, technisch architect en directievoerder)
 • Aansprakelijkheid voor gebrekkige bouw
 • Advies op het gebied van bankgaranties bij nieuwbouwprojecten
 • Uitzettingsprocedures
 • Advies inzake ‘timeshare’ kwesties