De sectie civiel procesrecht is een onmisbaar onderdeel in de internationale praktijk van het kantoor. De gemiddelde cliënt heeft geen idee hoe hij buiten zijn eigen land toegang tot de rechter moet krijgen, wat er moet gebeuren om zijn aanspraken te effectueren en hoe dat alles bij Spaanse rechtbanken in zijn werk gaat. Spanje heeft een rechtssysteem met dermate veel typisch Spaanse regels en gebruiken dat het voor de meeste buitenlanders moeilijk te doorgronden is. In zo´n situatie moet men blind kunnen varen op het advies van een lokale advocaat, die zaken helder weet uit te leggen, tijdig wijst op door de cliënt uit te voeren actiepunten en die zich bewust is van het feit dat de cliënt volledig onbekend is met het Spaanse rechtssysteem.

Omgekeerd zijn procedures bij Nederlandse rechtbanken onbekend terrein voor Spanjaarden en andere buitenlanders. Mr Bressers voert voor hen procedures in Nederland en begeleidt hen in het Spaans.