De sectie strafrecht behandelt het volledige scala aan strafbare gedragingen. Een ervaren team van strafrechtadvocaten adviseert en begeleidt cliënten van Bressers Law, veelal buitenlanders, die met het Spaanse strafrechtelijke systeem in aanraking komen.

Spanje is berucht om zijn zware straffen en zijn rigide strafrechtsysteem. Wie in aanraking komt met het strafrecht doet er goed aan zich te laten bijstaan door een specialist. En wel van aanvang af, want fouten in de verdediging laten zich niet of nauwelijks herstellen. Wie erop vertrouwt dat het wel los zal lopen met de aanklacht of dat het in hoger beroep nog kan worden rechtgezet, kan bedrogen uitkomen. Extra oplettendheid is geboden bij aangiften op het gebied van huiselijk geweld, waarvoor in Spanje in 2004 speciale rechtbanken in het leven zijn geroepen en waar, zeker naar West-Europese maatstaven, zwaar wordt gestraft en waar op basis van minimaal bewijs veroordelingen kunnen worden uitgesproken.

WERKGEBIEDEN

  • Advies op het gebied van Spaans strafrecht
  • Strafzaken, inclusief vervolging wegens overtredingen
  • Delicten in ondernemingsrechtelijk verband
  • Geweldsmisdrijven
  • Vermogensdelicten
  • Strafzaken behorend tot de rechtbanken voor huiselijk geweld
  • Overtredingen en misdrijven tegen de Staat en het openbaar bestuur
  • Overtredingen en misdrijven op het gebied van de Arbowetgeving
  • Milieudelicten
  • Smaad en laster

Meningen Van Onze Cliënten

¿Wat is uw mening over Bressers Law?

Mariëtte & Henri van Gelder
Breukelen

Alleen maar positief, zowel op professioneel als op menselijk vlak

We klopten vanuit Nederland bij Bressers Advocaten aan omdat we te maken hadden met een te erven appartement op Mallorca waar alle papieren van ontbraken en waarvan we gaandeweg tot de conclusie waren gekomen dat het appartement in het register van eigenaren ook nog eens niet op naam van de familie stond. Een behoorlijk gecompliceerd dossier met problemen op diverse onderdelen. We hebben Bressers Advocaten pas benaderd nadat twee andere adviseurs ons niet verder konden helpen. Het was te ingewikkeld. De keuze voor Bressers bleek een schot in de roos te zijn. Erg positief vonden wij dat we steeds in het proces betrokken werden en dat we daar waar nodig zelf aan het werk gezet werden. Heel praktisch en voor ons ook nog eens kosten besparend. Daar waar anderen stopten, ging de heer Bressers door! Onverzettelijk, professioneel en integer. Met vereende krachten hebben we alle problemen weten op te lossen en dat we hiervoor in Noorwegen de vorige eigenaar uit 1982 op hebben moeten sporen, heeft het alleen maar boeiender en interessanter gemaakt. Heel geruststellend te ervaren dat er in Spanje Nederlandse experts werken waarop je in onoverzichtelijke en lastige situaties terug kan vallen.

Lees verder
G.A.L. Bamps
België

Vlotte en correcte samenwerking

Confort Villa
Barcelona – Alicante

De kennis van zaken, de snelheid van handelen, alsmede de persoonlijke, doch professionele behandeling, laten zien dat het in Spanje ook anders kan. Dat men daarbij ook steeds de gemaakte afspraken nakomt, is dan eigenlijk nog maar een formaliteit.

Roesink de Zeeuw
Naarden

Prima behandeld

Sales Force S.R.L.
Frankrijk

Er goed! We zijn zeer tevreden met de efficiënte ondersteuning!

En voor mij is het zeker van groot belang dat niet alleen gesprekken in het NL worden gevoerd maar dat er ook een soepel begrip is door overeenkomende NL cultuur vooral gezien de Spaans/Catalaanse jungle.

Lees verder

International Desks

Rechtsbijstand in een internationale context

Dutch desk

Dutch Desk

French desk

French Desk
Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar