Transacties op het gebied van het ondernemingsrecht vormen het zwaartepunt van de internationale praktijk van Bressers Law. Gezien het doorgaans grote financiële belang zijn het de transacties waar bij uitstek juridisch advies onmisbaar is..

Vanuit Brussel wordt in toenemende mate getracht eenheid te brengen in het vennootschapsrecht van de verschillende lidstaten. Desondanks zijn de verschillen in wetgeving anno 2017 nog aanzienlijk. Dat geldt in nog grotere mate voor de praktijk, die in Spanje sterk afwijkt van bijvoorbeeld de Nederlandse praktijk en waarin men nog altijd niet met Engels uit de voeten kan. Ook het formalistische karakter van de Spaanse praktijk is voor buitenlanders een obstakel om probleemloos zaken te doen in Spanje. Het stuit vaak -terecht- op onbegrip: Spanje maakt immers deel uit van de Europese Unie?

Dit alles maakt dat de buitenlandse ondernemer die zich op Spaans grondgebied begeeft, dat niet zonder juridisch advies zou moeten doen.

WERKGEBIEDEN

 • Oprichting Spaanse vennootschappen en andere rechtspersonen.
 • Oprichting en inschrijving Spaanse filialen van buitenlandse rechtspersonen
 • Overnames ondernemingen en activa en passiva transacties
 • Advies en begeleiding inzake vennootschapsbesluiten en aandeelhoudersvergaderingen
 • Aandelenoverdrachten
 • Advies inzake kapitaalsuitbreidingen en verminderingen
 • Ontslag bestuurders
 • Fusies
 • Aandeelhoudersovereenkomsten en overeenkomsten inzake anders samenwerkingsvormen (joint ventures, vennootschappen onder firma, vermogenvennootschappen)
 • Ontbinding en vereffening vennootschappen
 • Faillissementsaanvragen
 • Advies inzake bestuurdersaansprakelijkheid
 • Advies inzake aanvechten AVAbesluiten
 • Vertegenwoordiging bij aandeelhoudersvergaderingen
 • Advies inzake Agentuur, distributie en franchiseovereenkomsten
 • Internationale koopovereenkomsten
 • Advies op het gebied van bankgaranties en Spaanse waardepapieren
 • Overeenkomsten van geldlening en concernfinanciering
 • Advies inzake Spaanse boekhoudregels en verzorgen boekhouding voor Spaanse ondernemingen
 • Advies inzake inschrijvingsperikelen bij het Spaanse handelsregister

Meningen Van Onze Cliënten

¿Wat is uw mening over Bressers Law?

Mariëtte & Henri van Gelder
Breukelen

Alleen maar positief, zowel op professioneel als op menselijk vlak

We klopten vanuit Nederland bij Bressers Advocaten aan omdat we te maken hadden met een te erven appartement op Mallorca waar alle papieren van ontbraken en waarvan we gaandeweg tot de conclusie waren gekomen dat het appartement in het register van eigenaren ook nog eens niet op naam van de familie stond. Een behoorlijk gecompliceerd dossier met problemen op diverse onderdelen. We hebben Bressers Advocaten pas benaderd nadat twee andere adviseurs ons niet verder konden helpen. Het was te ingewikkeld. De keuze voor Bressers bleek een schot in de roos te zijn. Erg positief vonden wij dat we steeds in het proces betrokken werden en dat we daar waar nodig zelf aan het werk gezet werden. Heel praktisch en voor ons ook nog eens kosten besparend. Daar waar anderen stopten, ging de heer Bressers door! Onverzettelijk, professioneel en integer. Met vereende krachten hebben we alle problemen weten op te lossen en dat we hiervoor in Noorwegen de vorige eigenaar uit 1982 op hebben moeten sporen, heeft het alleen maar boeiender en interessanter gemaakt. Heel geruststellend te ervaren dat er in Spanje Nederlandse experts werken waarop je in onoverzichtelijke en lastige situaties terug kan vallen.

Lees verder
G.A.L. Bamps
België

Vlotte en correcte samenwerking

Confort Villa
Barcelona – Alicante

De kennis van zaken, de snelheid van handelen, alsmede de persoonlijke, doch professionele behandeling, laten zien dat het in Spanje ook anders kan. Dat men daarbij ook steeds de gemaakte afspraken nakomt, is dan eigenlijk nog maar een formaliteit.

Roesink de Zeeuw
Naarden

Prima behandeld

Sales Force S.R.L.
Frankrijk

Er goed! We zijn zeer tevreden met de efficiënte ondersteuning!

En voor mij is het zeker van groot belang dat niet alleen gesprekken in het NL worden gevoerd maar dat er ook een soepel begrip is door overeenkomende NL cultuur vooral gezien de Spaans/Catalaanse jungle.

Lees verder

International Desks

Rechtsbijstand in een internationale context

Dutch desk

Dutch Desk

French desk

French Desk
Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar