Het internationaal privaatrecht is alom aanwezig in de praktijk van Bressers Law. Aan veel adviezen, ongeacht het rechtsgebied of soort zaak, ligt een advies op het gebied van internationaal privaatrecht ten grondslag. Het "IPR" behelst een aantal juridische kernvragen (bevoegde rechtbank, toepasselijk recht) die richtinggevend zijn voor het verdere advies en de behandeling van de zaak. Deugdelijk onderzoek op IPR-gebied is daarmee cruciaal voor iedere cliënt en een onmisbaar onderdeel in een internationale civiele praktijk. Wie bij het IPR de mist in gaat kan jarenlang verzeild raken in zinloze procedures omdat de zaak bij een onbevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

De toenemende globalisering onderschreept nog eens het grote belang van de know how op IPR-gebied waarover het kantoor beschikt. Martijn Bressers is gezien zijn jarenlange ervaring op dit rechtsgebied als geen ander in staat de cliënt te adviseren over deze materie en daarin de juiste keuze te maken. Het feit dat hij zowel in Nederland als in Spanje bevoegd is om te procederen, maakt hem bovendien volledig onafhankelijk in zijn advisering. Het is maatwerk in optima forma, waarbij het belang en de specifieke persoonlijke omstandigheden van de cliënt bepalend zijn.

WERKGEBIEDEN

  • Advies inzake erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke en arbitrale uitspraken
  • Internationale beslagleggingen
  • Advies inzake de verschillende EUverordeningen op IPRgebied, waaronder de insolventie en erfrechtverordeningen.
  • Advies inzake IPRaspecten in arbeidskwesties
  • Arbeidsverhoudingen tussen expats en hun werkgevers / opdrachtgevers

Meningen Van Onze Cliënten

¿Wat is uw mening over Bressers Law?

Mariëtte & Henri van Gelder
Breukelen

Alleen maar positief, zowel op professioneel als op menselijk vlak

We klopten vanuit Nederland bij Bressers Advocaten aan omdat we te maken hadden met een te erven appartement op Mallorca waar alle papieren van ontbraken en waarvan we gaandeweg tot de conclusie waren gekomen dat het appartement in het register van eigenaren ook nog eens niet op naam van de familie stond. Een behoorlijk gecompliceerd dossier met problemen op diverse onderdelen. We hebben Bressers Advocaten pas benaderd nadat twee andere adviseurs ons niet verder konden helpen. Het was te ingewikkeld. De keuze voor Bressers bleek een schot in de roos te zijn. Erg positief vonden wij dat we steeds in het proces betrokken werden en dat we daar waar nodig zelf aan het werk gezet werden. Heel praktisch en voor ons ook nog eens kosten besparend. Daar waar anderen stopten, ging de heer Bressers door! Onverzettelijk, professioneel en integer. Met vereende krachten hebben we alle problemen weten op te lossen en dat we hiervoor in Noorwegen de vorige eigenaar uit 1982 op hebben moeten sporen, heeft het alleen maar boeiender en interessanter gemaakt. Heel geruststellend te ervaren dat er in Spanje Nederlandse experts werken waarop je in onoverzichtelijke en lastige situaties terug kan vallen.

Lees verder
G.A.L. Bamps
België

Vlotte en correcte samenwerking

Confort Villa
Barcelona – Alicante

De kennis van zaken, de snelheid van handelen, alsmede de persoonlijke, doch professionele behandeling, laten zien dat het in Spanje ook anders kan. Dat men daarbij ook steeds de gemaakte afspraken nakomt, is dan eigenlijk nog maar een formaliteit.

Roesink de Zeeuw
Naarden

Prima behandeld

Sales Force S.R.L.
Frankrijk

Er goed! We zijn zeer tevreden met de efficiënte ondersteuning!

En voor mij is het zeker van groot belang dat niet alleen gesprekken in het NL worden gevoerd maar dat er ook een soepel begrip is door overeenkomende NL cultuur vooral gezien de Spaans/Catalaanse jungle.

Lees verder

International Desks

Rechtsbijstand in een internationale context

Dutch desk

Dutch Desk

French desk

French Desk
Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar