Het arbeidsrecht is voor de ondernemer een onvermijdelijk rechtsgebied. Tegelijkertijd is het voor hem een onmisbaar instrument bij het besturen van zijn onderneming en bij het uitstippelen van het beleid. Dit alles maakt dat ondernemingen met grote regelmatig zijn aangewezen op een arbeidsrechtadvocaat. Dit geldt temeer in een internationale context waarin vaak buiten de eigen landsgrenzen business wordt ontwikkeld zonder al te veel kennis van de arbeidsrechtelijke infrastructuur van het land in kwestie.

Bressers Law voorziet al sinds haar oprichting in 2007 in de groeiende behoefte aan arbeidsrechtelijk advies in de internationale praktijk. Daarnaast worden niet alleen ondernemers bijgestaan maar ook regelmatig werknemers, expats en ZZP´ers. Velen van hen komen door overplaatsing vanuit hun land van herkomst in aanraking met onbekende wetten en gebruiken. In die situaties is rechtsbijstand onontbeerlijk. Dit geldt temeer omdat het arbeidsrecht bij uitstek een rechtsgebied is waarop rechtssystemen veel van elkaar verschillen.

Soms zijn die verschillen dermate groot - zoals wanneer het ontslagrecht van Spanje en Nederland met elkaar worden vergeleken - dat een totaal andere denkwijze is vereist om juridisch enige voet aan de grond te krijgen in den vreemde.

WERKGEBIEDEN

 • Advies inzake arbeidsrecht en kwesties op het gebied van de sociale zekerheid
 • Het bieden van oplossingen bij internationale verplaatsing van personeel
 • Expatriate contraten
 • Agentuur en distributieovereenkomsten
 • Advies en procedures inzake onrechtmatige concurrentie
 • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagprocedures
 • Berekening van en fiscaal advies bij ontslagvergoedingen
 • Advies inzake collectieve arbeidsovereenkomst
 • Advies inzake collectieve ontslagen in Spanje

Personeel- en loonadministratie:

 • Verzorgen van salarisstroken
 • In en uitschrijvingen bij Spaanse uitvoeringsinstantie sociale zekerheid
 • In en uitschrijvingen bij Spaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Due Diligence in het arbeidsrecht

 • Overzicht werknemers en arbeidsovereenkomsten
 • Afdrachten sociale zekerheid
 • Controle en analyse loonstroken laatste jaar
 • Certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y Hacienda
 • Toepasselijke CAO
 • Naleving Arbowetgeving
 • Onderzoek inzake eventuele verborgen arbeidsovereenkomsten
 • Onderzoek rechtspositie hoger leidinggevend personeel, bestuurders / Raad van Bestuur
 • Arbeidsovereenkomst voor leidinggevend personeel (´alta dirección”).
 • Concurrentie en relatiebedingen
 • Geheimhoudingsbedingen
 • Toepasselijkheid Sociale Zekerheid en verschuldigdheid afdracht premies
 • Loonstructuur en salariselementen
 • Analyse dubbele rechtspositie werknemer/bestuurder

Ontslagrecht

 • Advies en vertegenwoordiging bij het CMAC (Centrum voor Mediation, Arbitrage en Verzoening).
 • Advies en vertegenwoordiging in en buiten rechte.
 • Advies inzake sancties en sanctiebeleid werknemers
 • Begeleiding en advies bij het verlenen van ontslag.
 • Collectieve ontslagen

Sociale Zekerheid

 • Advies op het gebied van Spaanse sociale zekerheid, mede in EU verband
 • Belangenbehartiging in relatie tot de Spaanse sociale zekerheidsinstanties (wwaanspraken, pensioneringen, ontslagfonds FOGASA, uitkeringen in verband met pensioen, wezen en weduwenpensioen).

Meningen Van Onze Cliënten

¿Wat is uw mening over Bressers Law?

Mariëtte & Henri van Gelder
Breukelen

Alleen maar positief, zowel op professioneel als op menselijk vlak

We klopten vanuit Nederland bij Bressers Advocaten aan omdat we te maken hadden met een te erven appartement op Mallorca waar alle papieren van ontbraken en waarvan we gaandeweg tot de conclusie waren gekomen dat het appartement in het register van eigenaren ook nog eens niet op naam van de familie stond. Een behoorlijk gecompliceerd dossier met problemen op diverse onderdelen. We hebben Bressers Advocaten pas benaderd nadat twee andere adviseurs ons niet verder konden helpen. Het was te ingewikkeld. De keuze voor Bressers bleek een schot in de roos te zijn. Erg positief vonden wij dat we steeds in het proces betrokken werden en dat we daar waar nodig zelf aan het werk gezet werden. Heel praktisch en voor ons ook nog eens kosten besparend. Daar waar anderen stopten, ging de heer Bressers door! Onverzettelijk, professioneel en integer. Met vereende krachten hebben we alle problemen weten op te lossen en dat we hiervoor in Noorwegen de vorige eigenaar uit 1982 op hebben moeten sporen, heeft het alleen maar boeiender en interessanter gemaakt. Heel geruststellend te ervaren dat er in Spanje Nederlandse experts werken waarop je in onoverzichtelijke en lastige situaties terug kan vallen.

Lees verder
G.A.L. Bamps
België

Vlotte en correcte samenwerking

Confort Villa
Barcelona – Alicante

De kennis van zaken, de snelheid van handelen, alsmede de persoonlijke, doch professionele behandeling, laten zien dat het in Spanje ook anders kan. Dat men daarbij ook steeds de gemaakte afspraken nakomt, is dan eigenlijk nog maar een formaliteit.

Roesink de Zeeuw
Naarden

Prima behandeld

Sales Force S.R.L.
Frankrijk

Er goed! We zijn zeer tevreden met de efficiënte ondersteuning!

En voor mij is het zeker van groot belang dat niet alleen gesprekken in het NL worden gevoerd maar dat er ook een soepel begrip is door overeenkomende NL cultuur vooral gezien de Spaans/Catalaanse jungle.

Lees verder

International Desks

Rechtsbijstand in een internationale context

Dutch desk

Dutch Desk

French desk

French Desk
Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar