Aan- en verkopen van onroerend goed hebben verstrekkende financiële gevolgen voor partijen. Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt dat onroerend-goedtransacties aanzienlijke vermogensverschuivingen teweegbrengen en daarmee grote risico´s met zich meebrengen. Juridisch advies is daarom onontbeerlijk. Dat geldt temeer bij internationale onroerend-goedtransacties waarbij de koper zich op onbekend terrein begeeft. Hij is onbekend met de wetten en gebruiken van het land in kwestie en ontkomt er niet aan zich door een lokale deskundige te laten adviseren en begeleiden.

Het begeleiden en adviseren bij aan- en verkoop van onroerend goed in Spanje behoort tot de core-business van Bressers Law. Het kantoor kent een lange traditie op dit gebied en beschikt over een enorme know-how. De cliënten van het kantoor trekken daar profijt van, temeer omdat de service te allen tijde wordt aangeboden in de eigen taal van de cliënt. Deze kan er ook vanuit gaan dat Bressers Law bekend is met zijn land en cultuur. Dit draagt bij aan een beter begrip van de verschillen met de Spaanse wetten en gewoonten en leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening en een klant die, hoewel soms ver van huis, zich thuis voelt bij het kantoor.

WERKGEBIEDEN

 • Advies en begeleiding bij de aan en verkoop van onroerende zaken, waaronder bestaande bouw, nieuwbouwprojecten, bouwgrond en nietstedelijke grond.
 • Het opstellen van koop, huur, koopoptie en alle andere contracten op het gebied van onroerend goed
 • Fiscale afwikkeling en kadastrale registratie
 • Controle van transport en hypotheekakten
 • Ontbinding van koopcontracten
 • Kadastrale issues:
  • Beslagen en andere kadastrale aantekeningen
  • Inschrijving beperkte rechten
  • Eigendomsregister
 • Horizontale Eigendom: oprichting van en advies omtrent Verenigingen van Eigenaren
 • Splitsing van bouwgrond en andere percelen.
 • Advies op het gebied van lokale bestemmingsplannen.
 • Bouwrechtkwesties, waaronder aansprakelijkheden van partijen in de bouw (projectontwikkelaar, aannemer, architect, technisch architect en directievoerder)
 • Aansprakelijkheid voor gebrekkige bouw
 • Advies op het gebied van bankgaranties bij nieuwbouwprojecten
 • Uitzettingsprocedures
 • Advies inzake ‘timeshare’ kwesties

Meningen Van Onze Cliënten

¿Wat is uw mening over Bressers Law?

Mariëtte & Henri van Gelder
Breukelen

Alleen maar positief, zowel op professioneel als op menselijk vlak

We klopten vanuit Nederland bij Bressers Advocaten aan omdat we te maken hadden met een te erven appartement op Mallorca waar alle papieren van ontbraken en waarvan we gaandeweg tot de conclusie waren gekomen dat het appartement in het register van eigenaren ook nog eens niet op naam van de familie stond. Een behoorlijk gecompliceerd dossier met problemen op diverse onderdelen. We hebben Bressers Advocaten pas benaderd nadat twee andere adviseurs ons niet verder konden helpen. Het was te ingewikkeld. De keuze voor Bressers bleek een schot in de roos te zijn. Erg positief vonden wij dat we steeds in het proces betrokken werden en dat we daar waar nodig zelf aan het werk gezet werden. Heel praktisch en voor ons ook nog eens kosten besparend. Daar waar anderen stopten, ging de heer Bressers door! Onverzettelijk, professioneel en integer. Met vereende krachten hebben we alle problemen weten op te lossen en dat we hiervoor in Noorwegen de vorige eigenaar uit 1982 op hebben moeten sporen, heeft het alleen maar boeiender en interessanter gemaakt. Heel geruststellend te ervaren dat er in Spanje Nederlandse experts werken waarop je in onoverzichtelijke en lastige situaties terug kan vallen.

Lees verder
G.A.L. Bamps
België

Vlotte en correcte samenwerking

Confort Villa
Barcelona – Alicante

De kennis van zaken, de snelheid van handelen, alsmede de persoonlijke, doch professionele behandeling, laten zien dat het in Spanje ook anders kan. Dat men daarbij ook steeds de gemaakte afspraken nakomt, is dan eigenlijk nog maar een formaliteit.

Roesink de Zeeuw
Naarden

Prima behandeld

Sales Force S.R.L.
Frankrijk

Er goed! We zijn zeer tevreden met de efficiënte ondersteuning!

En voor mij is het zeker van groot belang dat niet alleen gesprekken in het NL worden gevoerd maar dat er ook een soepel begrip is door overeenkomende NL cultuur vooral gezien de Spaans/Catalaanse jungle.

Lees verder

International Desks

Rechtsbijstand in een internationale context

Dutch desk

Dutch Desk

French desk

French Desk
Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar