De sectie Intellectuele Eigendom ("IE") biedt alle diensten op dit rechtsgebied, al gaat een bijzondere aandacht uit naar procedures bij het in Spanje (Alicante) gevestigde Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Bressers Law beschikt over een team van in IE-recht gespecialiseerde advocaten die zich inzetten voor het behartigen van uw belangen en het effectueren van uw aanspraken op alle IE-gebieden: patenten, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, beeldrecht en portretrecht. Het merendeel van de cliënten van Bressers Law hebben belangen in Spanje maar zijn elders in de Europese Unie of zelfs daarbuiten gevestigd. De gevoerde rechtszaken dienen dan ook meestal belangen in meerdere landen tegelijk.

WERKGEBIEDEN

  • Advies inzake intellectuele eigendomsrechten
  • Advies en begeleiding bij de registratie van IErechten
  • Advies en begeleiding inzake nietregistreerbare rechten (copyright, knowhow en technologie).
  • Civiele en administratieve procedures bij het Spaanse en EU merkenbureau
  • Civiele procedures bij de rechtbank Alicante inzake IErechten in EUverband
  • Belangenbehartiging bij het Spaanse merkenbureau (OEPM), het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de World Intellectual Property Organization (OMPI).
  • Advies bij het ontwikkelen van beschermingsbeleid
  • Advies aan producenten en artiesten gericht op het beschermen van hun IErechten.
  • Procedures ter bestrijding van piraterij en (ander) ongeoorloofd gebruik van IErechten.
  • Licentiecontracten

Meningen Van Onze Cliënten

¿Wat is uw mening over Bressers Law?

Mariëtte & Henri van Gelder
Breukelen

Alleen maar positief, zowel op professioneel als op menselijk vlak

We klopten vanuit Nederland bij Bressers Advocaten aan omdat we te maken hadden met een te erven appartement op Mallorca waar alle papieren van ontbraken en waarvan we gaandeweg tot de conclusie waren gekomen dat het appartement in het register van eigenaren ook nog eens niet op naam van de familie stond. Een behoorlijk gecompliceerd dossier met problemen op diverse onderdelen. We hebben Bressers Advocaten pas benaderd nadat twee andere adviseurs ons niet verder konden helpen. Het was te ingewikkeld. De keuze voor Bressers bleek een schot in de roos te zijn. Erg positief vonden wij dat we steeds in het proces betrokken werden en dat we daar waar nodig zelf aan het werk gezet werden. Heel praktisch en voor ons ook nog eens kosten besparend. Daar waar anderen stopten, ging de heer Bressers door! Onverzettelijk, professioneel en integer. Met vereende krachten hebben we alle problemen weten op te lossen en dat we hiervoor in Noorwegen de vorige eigenaar uit 1982 op hebben moeten sporen, heeft het alleen maar boeiender en interessanter gemaakt. Heel geruststellend te ervaren dat er in Spanje Nederlandse experts werken waarop je in onoverzichtelijke en lastige situaties terug kan vallen.

Lees verder
G.A.L. Bamps
België

Vlotte en correcte samenwerking

Confort Villa
Barcelona – Alicante

De kennis van zaken, de snelheid van handelen, alsmede de persoonlijke, doch professionele behandeling, laten zien dat het in Spanje ook anders kan. Dat men daarbij ook steeds de gemaakte afspraken nakomt, is dan eigenlijk nog maar een formaliteit.

Roesink de Zeeuw
Naarden

Prima behandeld

Sales Force S.R.L.
Frankrijk

Er goed! We zijn zeer tevreden met de efficiënte ondersteuning!

En voor mij is het zeker van groot belang dat niet alleen gesprekken in het NL worden gevoerd maar dat er ook een soepel begrip is door overeenkomende NL cultuur vooral gezien de Spaans/Catalaanse jungle.

Lees verder

International Desks

Rechtsbijstand in een internationale context

Dutch desk

Dutch Desk

French desk

French Desk
Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar