Opnieuw Spaanse Fiscale Regel Onder Brussels Vuur

Bressers Law Uncategorized

24/11/2015

De Europese Commissie is een procedure gestart tegen Spanje wegens verdenking van de zoveelste schending van gemeenschapsrecht. Deze keer gaat het om de verplichting voor ingezetenen om jaarlijks opgave te doen van buitenlands vermogen: bankrekeningen met méér dan 50.000 € aan saldo, investeringen, onroerende zaken etc.

Deze aangifteplicht via het inmiddels beruchte aangiftebiljet 720 is in 2012 ingevoerd in het kader van een breed pakket aan maatregelen ter bestrijding van fiscale fraude. Alle Spaanse belastingplichtigen werd toen de mogelijkheid geboden vrijwillig opgave te doen van hun nog niet eerder in de Spaanse belasting betrokken buitenlandse bezittingen. Een inkeerregeling vergelijkbaar met die in Nederland. Wie hiervan gebruik maakte betaalde slechts 10% belasting over dat vermogen, maar wie hiervan geen gebruik maakte ging een risico lopen op extra hoge boetes.

 

Die boetes (10.000 € per verzwegen bezitting en additionele boetes tot 150% van het niet opgegeven bedrag) zijn dermate absurd dat advocatenkantoor DMS Consulting te Palma de Mallorca besloot de zaak in 2013 aan te kaarten in Brussel.

Daar lijkt de ernst van de situatie te worden opgepikt. Het Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie heeft de Spaanse regering op 19 november jl. bericht dat zij de zaak onderzoekt en heeft Spanje twee maanden de tijd gegeven om haar visie op de zaak te geven.

Overigens is naast de duizelingwekkende hoogte van de boetes ook het verjaringsaspect onderwerp van onderzoek. De Spaanse regeling bepaalt namelijk dat belastingschulden die voortvloeien uit verzwegen bezittingen, niet kunnen verjaren.

Het Ministerie van Financiën heeft in een eerste reactie aangegeven dat de regeling in overeenstemming is met het gemeenschaprecht.  Het zal echter niet de eerste keer zijn dat Spanje ernaast zit en dat een Spaanse fiscale regeling door de EU buiten werking wordt gesteld.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar