Invordering Van Belastingschulden Buiten Spanje

Bressers Law Uncategorized

3/5/2016

Het antwoord is ja. Althans, daar dient u rekening mee houden. Wie buiten Spanje woont in een andere EU-lidstaat en in Spanje nog een belastingschuld heeft openstaan, moet zich niet veilig wanen. Op de voet van EU-richtlijn 2010/24 van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, kan de Spaans belastingdienst aan de fiscale autoriteiten in de andere lidstaten verzoeken de belastingschuld namens haar te innen.

Dat is een effectief incassomiddel aangezien aan de nationale autoriteiten alle nationale executiemiddelen ten dienste staan zonder dat de grensen tussen de lidstaten nog enige belemmering vormen.

 

Wat Spanje betreft is dit vooral van belang voor buitenlanders die hun Spaanse huis verkopen en daarbij winst maken. De Spaanse fiscus slaat hen aan voor 21% winstbelasting. Vooral voor Nederlanders is dat wennen aangezien Nederland zo´n belasting niet kent.

Wie fiscaal gezien geen inzetene is in Spanje ontvangt bij de verkoop van zijn Spaanse woning slechts 97%. De resterende 3% van de koopsom dient door de koper rechtstreeks aan de Spaanse fiscus te worden afgedragen. Dat is een voorheffing op de door de verkoper (eventueel) gegenereerde winst. De fiscus verzekert zich zodoende van in ieder geval een deel van deze door de verkoper verschuldigde ´capital gains tax´.

De verkoper dient vervolgens nog zelf aangifte te doen en de afdracht aan te vullen tot in totaal 24% (tarief 2016) over de gerealiseerde winst. Veel buitenlanders, vooral zij die na de verkoop Spanje definitief verlaten, doen die aangifte niet. Voor die gevallen is de richtlijn 2010/24 een uitkomst voor de Spaanse fiscus.

In de praktijk blijkt dat wanneer de uitstaande belastingschuld circa 10.000 euro of meer bedraagt, de Spaans fiscus het de moeite waard vindt haar buitenlandse collega´s in te schakelen.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar