Hoop Real Madrid In Bekerflater Nog Niet Vervlogen

Bressers Law Uncategorized

9/10/2015

Florentino Pérez in hoogsteigen persoon liet er geen onduidelijkheid over bestaan: Real Madrid legt zich niet neer bij de diskwalificatie in het bekertournooi en is vastbesloten de beslissing van Competición tot in hoogste instantie aan te vechten.

De ´blancos´ werden na hun met 3-1 gewonnen bekerduel tegen Cádiz uitgesloten van verdere deelname omdat zij de recentelijk van Villareal overgenomen Rus Cheryshev hadden opgesteld. Cheryshev had nog een schorsing van één wedstrijd staan in het bekertournooi. Op het opstellen van geschorste spelers staat uitsluiting van verdere deelname.

Madrid zegt dat zij van niets wist. De club was niet op de hoogte van de schorsing van de Rus. Vast staat dat Villareal door de voetbalbond officieel in kennis is gesteld van de sanctie van Cheryshev, maar Villareal heeft verklaard dat zij inderdaad noch de Rus zelf noch Real Madrid over de sanctie heeft ingelicht. Vast staat ook dat Cheryshev en zijn nieuwe club niet zelf rechtstreeks door de bond officieel op de hoogte zijn gesteld. Het lijkt er dus op dat binnen Real Madrid inderdaad niemand van de schorsing op de hoogte was.

 

De Spaanse voetbalbond stelt zich op het standpunt dat de uitsluiting terecht is omdat de schorsing  van Cheryshev destijds ter kennis is gebracht van zijn toenmalige club en daarmee voldaan is aan de voorschriften van de Disciplinaire Voetbalcode. Die vereist niet dat een sanctie ook aan de speler zelf wordt meegedeeld. De bond laat nog weten dat indien de club nalaat de speler op de hoogte te stellen, dit een intern probleem is waar de voetbalbond verder geen boodschap aan heeft en aan de geldigheid van de betekening aan de club niet afdoet.

Real Madrid stelt dat deze zaak uitzonderlijk is en dat er daarom nader dient te worden gekeken of de verregaande sanctie van uitsluiting in dit concrete geval wel terecht is. Het uitzonderlijke zit hem erin dat de benadeelde partij een ander is dan de partij die heeft nagelaten de speler te informeren.

Madrid beroept zich op een uitspraak van het Administratief Tribunaal voor Sportzaken van 30 januari jl., waarin het hof overwoog dat op grond van rechtsbeginselen in het algemene Spaanse bestuursrecht alsmede volgens de specifieke voetbalwetgeving, geen rechtsgevolg dient toe te komen aan beslissingen die niet in persoon worden betekend. Het hof verwees onder meer naar artikel 41 van de Disciplinaire Code van de Spaanse voetbalbond, dat luidt als volgt:

1. Afgezien van de kennisgeving in persoon, worden de beslissingen inzake opgelegde straffen (…) integraal gepubliceerd op de website van de voetbalbond RFEF.

 2. Deze beschikkingen hebben echter geen rechtsgevolg voor betrokkenen zolang geen betekening in persoon plaatsvindt.

 3. De betekeningen aan spelers, trainers, technische staf, vertegenwoordigers en bestuursleden kunnen worden gedaan bij de club waartoe zij op dat moment behoren. Deze betekening is in alle opzichten geldig.

Gaat Real Madrid op basis hiervan de strijd winnen? Het is niet uitgesloten.

Het lijkt echter niet alleen de vraag of zij de schorsing kende, maar ook of zij de schorsing had kunnen of behoren te kennen. Waarom heeft een grote club als Real Madrid geen vast protocol dat voorschrijft dat ieder speler die zij overneemt actief wordt onderzocht op uitstaande schorsingen?

Madrid vindt zichzelf een onschuldige derde die slachtoffer wordt van de fout van een ander, maar wat te denken van Cádiz? Anders dan Madrid, staat de Zuidspaanse Club wél volledig buiten deze kwestie. Indien Madrid alsnog in het gelijk zou worden gesteld, zou Cádiz uiteindelijk de dupe worden. Dat evident ongewenste gevolg zullen het beroepscomité van de voetbalbond en vervolgens het Administratief Tribunaal voor Sportzaken in hun oordeel moeten betrekken.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar