Europese Commissie Constateert De Zoveelste Spaanse Discriminerende Fiscale Regeling

Bressers Law Uncategorized

17/2/2016

Spanje blijft moeite hebben met de regels van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft het land er eind 2015 op gewezen dat haar regeling inzake belastingvoordelen bij donaties aan non-profitorganisaties in strijd is met de door de lidstaten afgesproken beginselen. Het is de zoveelste schending van EU-recht door Spanje.

Spaanse non-profit organisaties komen in aanmerking voor bepaalde belastingvrijstellingen. Belastingplichtigen die schenkingen doen aan deze organisaties hebben ook recht op de nodige belastingvoordelen. Die voordelen gelden echter niet voor in andere EU-lidstaten gevestigde non-profitorganisaties, omdat zij niet zijn gevestigd in Spanje en daar ook geen filiaal hebben. Deze organisaties kunnen om die reden geen beroep doen op deze belastingvrijstellingen en hun donateurs in Spanje kunnen niet profiteren van de belastingvoordelen.

 

De Europese Commissie is van oordeel dat dit discriminerend is en een beperking vormt van het vrije verkeer van kapitaal en verwijst daarvoor naar een tweetal uitspraken van het Hof van Justitie (arresten Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04 en Persche, C-318/07).

Een Spanjaard die een donatie aan een non-profitorganisatie in een andere lidstaat overmaakt, moet hetzelfde bedrag kunnen aftrekken als wanneer hij de donatie zou doen aan een Spaanse organisatie. Een buitenlandse organisatie die inkomsten (bv. huur) uit Spanje ontvangt, moet dezelfde belastingvrijstelling over die inkomsten krijgen als een Spaanse organisatie.

De Commissie heeft Spanje dan ook verzocht zijn voorschriften aan de EU-wetgeving aan te passen. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie Spanje voor het Hof van Justitie van de EU dagen. Ook dat zou de zoveelste procedure worden waarbij Spanje gedaagd wordt bij het hof, en ook de zoveelste waarin Spanje in het ongelijk zal worden gesteld.

Spanje heeft de termijn van twee maanden, die eind januari 2016 afliep, ongebruikt laten passeren. Het wachten is nu op verdere acties van de Europese Commissie.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar