Spaanse Rechter Verbiedt Voetbalstaking

Bressers Law Lawyer news

20/5/2015

Bij beschikking van 14 mei jl. heeft de Audiencia Nacional te Madrid de door de spelersbond afgekondigde staking opgeschort. Daarmee staat vast dat de Spaanse competities gewoon kunnen worden uitgespeeld. Met op dit moment nog één speelronde te gaan is Barça inmiddels kampioen en Madrid runner-up, maar nog lang niet alle tickets voor de Europese tournooien zijn verdeeld.

De voetbalstaking werd aangevochten door de Liga Nacional de Futbol Profesional, kortweg de ´Liga´, verantwoordelijk voor de organisatie van het Spaanse betaald voetbal. Onder de bezielende aanvoering van haar voorzitter Javier Tebas betoogde de Liga dat de staking onrechtmatig en mogelijk zelfs nietig was, onder andere omdat de staking niet kon rekenen op steun van de Liga. De discussie bij de Audiencia Nacional had vooral betrekking op procedurele aspecten zoals de vraag of de Liga tijdig de zekerheid van 5.000.000 euro had aangeboden en of zo´n staking überhaupt door middel van een voorlopige voorziening kan worden opgeschort. De rechter beantwoordde beide vragen bevestigend.

De Audiencia Nacional heeft in haar beslissing zwaar laten wegen dat een staking tot enorme organisatorische problemen zou leiden vanwege het gebrek aan alternatieve speeldagen, onder meer vanwege het toernooi om de Copa América dat op 11 juni begint. De staking zal leiden tot ernstige organisatorische complicaties waarvan de gevolgen nauwelijks te overzien zijn, aldus de Audiencia Nacional. De Liga had de rechtbank voorgehouden dat rekening moest worden gehouden met een schade van ca. 50 miljoen euro voor iedere speeldag dat de competities stil liggen.

De rechtbank achtte het niet uitgesloten dat de vordering van de Liga in een bodemprocedure zal worden toegewezen en heeft daarom de Liga in het gelijk gesteld door de staking bij wijze van voorlopige maatregel op te schorten totdat in een bodemprocedure definitief zal zijn beslist. De rechtbank heeft wel als voorwaarde gesteld dat diezelfde dag nog vóór 15 uur een bedrag van 5.000.000 euro (!) als zekerheid zou worden gedeponeerd op de bankrekening van de Audiencia Nacional ter dekking van eventuele door deze voorlopige voorziening veroorzaakte schade, mocht de vordering in een bodemprocedure alsnog worden afgewezen. De Liga, die dat bedrag zelf ter zitting had aangeboden en dus gereed had staan, heeft voor tijdige storting  zorggedragen. Daarmee was de staking voorlopig van de baan en de weg vrij voor het uitspelen van alle Spaanse voetbalcompetities.

Javier Tebas heeft de hoop uitgesproken dat partijen er onderling uitkomen en heeft daartoe in een handreiking aan de spelersbond voorgesteld om bepaalde zaken die de bond opgenomen wil zien in de nieuwe wet, mee te nemen in de nieuwe CAO. Komen partijen er niet uit dan zal op 17 juni a.s. de zitting in de bodemprocedure doorgang vinden.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar