Spaanse Oppositie Legt Anti-Demonstratiewet Voor Aan Constitutionele Hof

Bressers Law Lawyer news

25/5/2015

Als het aan de Spaanse regering ligt zal op 1 juli 2015 een nieuwe wet in werking treden die het recht op demonstraties en ordeverstoringen streng aan banden legt. Op overtreding ervan komen duizelingswekkende boetes te staan. Wat te denken van een boete tot 600.000 euro wegens het demonstreren op plaatsen waar dat niet is toegestaan, of een boete van 30.000 euro voor wie foto´s van handhavende politiemensen verspreidt.

De ´ley mordaza´ zoals de wet door de tegenstanders wordt genoemd (een mordaza is een prop in de mond die het spreken onmogelijk maakt)  is volgens velen in flagrante strijd met de in de Spaanse grondwet neergelegde beginselen. De oppositiepartijen hebben de zaak daarom op 21 mei jl. officieel aan het Constitutionele Hof voorgelegd. Zij menen dat de wet, ironisch genoeg door de regering genoemd de ´wet ter bescherming van de burgerlijke veiligheid´,  op minimaal 12 onderdelen in strijd is met de Spaanse grondwet.

Bijna alle oppositiepartijen hebben het stuk ondertekend. Het kwam nog niet eerder voor dat een grondwettelijk appèl kon rekenen op zoveel politieke steun. Ook binnen de Spaanse samenleving bestaat veel verzet. Peilingen zouden uitwijzen dat 82% van de Spaanse bevolking vindt dat de wet moet worden aangepast of in zijn geheel moet worden ingetrokken.

Het gaat globaal om schending van het recht van een effectieve toegang tot de rechter, het recht van betoging, het recht van vereniging en de vrijheid van meningsuiting.

Het Constitutionele Hof zal zich ook moeten uitlaten over de legitimiteit van het recht van de Spaanse regering om de Afrikaanse indringers in Ceuta en Melilla die erin slagen de zwaar bewaakte grens te passeren, direkt en zonder enige vorm van proces uit te zetten. Deze zogenaamde “hete terugzetting” is als enige onderdeel van de wet nu al van kracht, en zou om meerdere redenen in strijd zijn met de Spaanse grondwet.

Gezien de tijd die procedures bij het Constitutionele Hof doorgaans in beslag nemen bestaat niet de verwachting dat er vóór 1 juli a.s. een beslissing zal zijn. De Spanjaard (of liever gezegd iedereen die zich op Spaans grondgebied bevindt) doet er dus goed aan de wet goed te bestuderen vóór 1 juli a.s. want overtreding ervan kan vooralsnog een kostbare aangelegenheid worden.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar