Internationale Fiscale Transparantie Onafwendbaar

Bressers Law Lawyer news

24/6/2015

Het is nog slechts een kwestie van tijd: automatische internationale uitwisseling van fiscale gegevens is vanaf 2016 een feit. Dat is het resultaat van een akkoord dat vertegenwoordigers van 54 landen en overzeesche gebiedsdelen over de gehele wereld, waaronder Nederland en Spanje, in oktober 2014 hebben getekend.

De initiatiefnemers van de regeling (Spanje Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk) noemen het akkoord historisch. De verwachting is dat de komende jaren nog meer landen zich zullen aansluiten.

De regeling is historisch vanwege de verregaande internationale fiscale transparantie. Op dit moment vindt tussen de meeste landen alleen uitwisseling van fiscale gegevens plaats wanneer daarvoor een concrete aanleiding is in het kader van een onderzoek of specifiek een verdenking van enig fiscaal delict. Met de nieuwe regeling zal uitwisseling automatisch plaatsvinden, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige verdenking of zelfs maar een verzoek om verstrekking van informatie.

De informatieverstrekking heeft betrekking op alle soorten bankrekeningen, inkomsten en financiële produkten: spaarrekeningen, deposito´s, aandelen, participaties, verzekeringspolissen etc. De gegevens omvatten banksaldi en alle door de belastingplichtige in kwestie ontvangen inkomsten, uit welke bron ook, alsmede vermelding van de UBO (ultimate beneficial owner).

Voor Spaanse ingezetenen is de regeling met name van belang vanwege de verplichting die in Spanje sinds een paar jaar bestaat om buitenlandse bankrekeningen met 50.000 € of meer op te geven (aangiftebiljet 720). Met de nieuwe regeling wordt het de Spaanse belastingdienst wel erg makkelijk gemaakt om de naleving van deze verplichting te controleren. Zij mogen 4 jaar terugkijken.

De regeling treedt in 2017 in werking. In dat jaar zullen de aangesloten landen de fiscale informatie zoals deze was per 31 december 2015 onderling uitwisselen. Dat lijkt dus de cruciale datum om rekening mee te houden voor wie zou menen nog enigszins te kunnen anticiperen op de nieuwe siutuatie.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar