Hof Valladolid Stelt Belgische Pijnboompittenhandelaar In Het Gelijk

Bressers Law Lawyer news

16/4/2015

Spaanse rechter geeft blijk van gedegen kennis van het Weens Koopverdrag

Er wordt nog wel eens (terecht) geklaagd over de kwaliteit van de Spaanse rechtspraak met name waar het gaat om de toepassing van internationaal recht. Het provinciale hof te Valladolid lijkt een uitzondering te zijn. In april 2015 stelde het hof een Belgische handelaar in pijnboompitten (bijgestaan door Bressers Law) in het gelijk in een geschil met een Spaanse coöperatie van pijnboompittentelers.

De casus was als volgt: partijen sluiten in 2011 een contract voor de levering van 30.000 kilo pijnboompitten tegen een prijs van 26 euro per kilo, uit te leveren door de Spaanse coöperatie in maandelijkse tranches gedurende het jaar 2012. Ergens halverwege  staken de Spanjaarden de leveringen omdat de marktprijzen van pijnboompitten extreem zijn gestegen. Zij vinden dat van haar niet kan worden verwacht het contract op de afgesproken condities uit dienen. De coöperatie stelt dat levering van de ontbrekende kilos tegen 26 euro per kilo terwijl de marktprijs inmiddels boven de 45 euro ligt het einde van de coöperatie zou kunnen betekenen.

Daarnaast beroepen de Spanjaarden zich erop dat er diverse leden van de coöperatie achterblijven met de aanvoer van pitten waardoor een tekort in voorraad is ontstaan hetgeen ook levering aan de Belgen in de weg staat.

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Weens Koopverdrag. In geschil is de vraag of sprake is van overmacht in de zin van artikel 79 van het verdrag. Dat artikel bepaalt dat een partij niet aansprakelijk is voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar verplichtingen indien zij aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen.

De rechtbank te Valladolid stelt de Spaanse verkoper aanvankelijk in het gelijk, waarbij de rechtbank veel betekenis hecht aan het feit dat een groot deel van de Spaanse pijnbomen blijkt te zijn getroffen door een zeldzame ziekte waardoor de produktie drastisch is teruggelopen en marktprijzen de pan uit rijzen.

In hoger beroep maakt het provinciale hof te Valladolid korte metten met het vonnis van de rechtbank. Volgens het hof is geen van de door de coöperatie aangevoerde omstandigheden aan te merken als overmacht in de zin van artikel 79 van het verdrag. De uitspraak is in overeenstemming met vaste jurisprudentie, wereldwijd, dat stijging van de marktprijzen voor de verkoper geen overmacht oplevert, zeker niet waar het gaat om produkten waarvan de prijzen aan sterke schommelingen onderhevig zijn en partijen dit weten op het moment waarop zij de prijsafspraken maken. De problemen die de coöperatie zegt te ondervinden met haar leden behoren volgens het hof tot de invloed- en risicosfeer van de coöoperatie en vallen niet binnen het bereik van artikel 79 van het verdrag.

Het hof veroordeelt de Spaanse verkoper tot levering van de ontbrekende partij pijnboompitten tegen de overeengekomen prijs van 26 euro per kilo.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar