Messi Toch Vervolgd Voor Belastingfraude

Bressers Law Lawyers

15/6/2015

Sterspeler Lionel Messi leek de dans te ontspringen, maar het gerechtshof Barcelona steekt daar een stokje voor. Voor de wet is iedereen gelijk, ook de beste voetballer aller tijden, moet het hof hebben gedacht toen het zich moest buigen over het door de advocaten van Messi ingediende hoger beroep. De rechtbank van zijn woonplaats Castelldefels bepaalde vorig jaar dat ook Messi persoonlijk als verdachte gold in deze mogelijke fraudezaak. Messi ging in hoger beroep.

De uitspraak van het hof Barcelona is opmerkelijk omdat het Openbaar Ministerie vorig jaar zomer de aanklachten tegen Messi al had laten vallen. Dat gebeurde nadat de voetballer op een persconferenctie en later bij de rechter had verklaard dat zijn vader al zijn geldzaken regelt. Messi verklaarde dat hij nog niet één minuut van zijn leven had besteed aan het lezen of analyseren van de contracten over de exploitatie van zijn beeldrechten.

De Spaanse justitie verdenkt Messi en zijn vader van omvangrijke belastingfraude wegens het niet afdragen van inkomstenbelasting over de opbrengsten uit die beeldrechten. De claim van de fiscus betreft vooralsnog de jaren 2007 t/m 2009 en beloopt ruim vier miljoen euro. Benadeling van de fiscus voor méér dan 120.000 euro geldt in Spanje als een strafrechtelijk vergrijp.

Toen Messi nog minderjarig was is voor hem een constructie opgezet waarbij alle beeldrechten werden geëxploiteerd via postbus BV´s in diverse belastingparadijzen. Messi is echter al sinds zijn twaalfde ingezetene van Spanje en dat betekent dat hij daar belastingplichtig is voor zijn wereldinkomen. De claim van de fiscus lijkt dus gegrond. Dat Messi en zijn advocaten dat zelf ook inzien blijkt uit het feit dat Messi vrijwel direkt na ontvangst van de de aanklacht vijf miljoen euro aan de Spaanse fiscus heeft overgemaakt. Daarmee is de strafzaak echter nog niet van tafel.

Messi´s vader wil zijn zoon vrijwaren en neemt alle schuld op zich, wetende dat wie zich niet bewust is van het strafbare karakter van zijn handelen, niet kan worden veroordeeld. Het hof vindt de mea culpa van pa Messi onvoldoende om zijn zoon op voorhand al strafrechtelijk buiten schot te houden.

Volgens het hof moet ook Messi Jr. hebben begrepen dat met de gekozen constructie omvangrijke inkomsten buiten het zicht van de Spaanse fiscus werden gehouden en dat deze constructie daarom strafbaar was.

Het gaat er bij het hof niet in dat een vader die de geldzaken voor zijn zoon regelt, zijn zoon niet op zijn minst summierlijk op de risico´s wijst. Daarbij komt dat Leo Messi enig aandeelhouder en bestuurder was van de belangrijkste postbus-BV en stelselmatig in die hoedanigheid handtekeningen zette. Het hof wijst er ook op dat Messi zodra hij meerderjarig was de contracten bij de notaris bekrachtigde.

In theorie kunnen Messi en zijn vader veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van vier jaar, maar in de praktijk zal het bij een geldboete blijven. Dat komt omdat geen van beiden een strafblad heeft en de Spaanse rechter niet zal oordelen dat de fraude is gepleegd in de context van een criminele organisatie.

De boete beloopt maximaal zes maal het gefraudeerde bedrag. Dat betekent ruim 24 miljoen euro. Met een geschat jaarinkomen van 65 miljoen euro moet dat voor Messi geen probleem zijn.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar